Zpracování mezd

Externí zpracování mezd je komplexní služba, která zahrnuje

 • výpočet mezd podle předaných pracovních výkazů, pracovních smluv a mzdových výměrů
 • výpočet výše zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • přípravu/tisk výplatních lístků
 • zpracování podkladů pro výplatu mezd v hotovosti
 • zpracování příkazů k úhradě bezhotovostně vyplácených mezd
 • zpracování příkazů k platbě odvodů z mezd jednotlivým institucím
 • zpracování rekapitulací mezd pro zaúčtování do účetního systému společnosti
 • vyhotovení přehledů o platbách pojistného pro instituce sociálního a zdravotního pojištění
 • vedení mzdových listů
 • zpracování Evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a funkčních požitků na základě požadavků zaměstnanců či vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech a uhrazených zálohách na daň z příjmů
 • roční vyúčtování daně ze záloh na daň ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou ve vztahu k finančnímu úřadu

Divi Chocolatier

Neváhejte nás kontaktovat !

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě